CTS-forskare på nationella konferensen i transportforskning

22-23 oktober på Chalmers, Göteborg

Published Oct 22, 2013

Konferensen omfattar alla transportslag och alla typer av frågor som berör transportsystemet. Syftet är att skapa en mötesplats för svenska transportforskare och forskningsintresserade, samt att ge en överblick av svensk transportforskning. Årets program erbjuder närmare 70 bidrag i tre parallella sessioner från alla discipliner och delområden som berör analys, förståelse, planering och utvärdering av transportsystemet.

DAG 1 22 oktober

Masoud Fadaei Oshyani

Consistently Estimating link speed using sparse GPS Data with measured errors

Session 2 Transportmodellering och simulering 1

Anna Mellin

Gränsöverskridande godstransporter I kostnadsnyttoanalyser

Session 2 Samhällsekonomisk analys och värdering

Niclas Kruger

Värdet av förbättringar i godstransporters tillförlitlighet

Session 2 Samhällsekonomisk Analys och värdering

Carl Hamilton

Svensk parkeringspolitik-‐ Ekonomi och acceptans

Session 3 Planering av transportsystemet 1

Inge Vierth

Utvärdering av försöket med längre godståg mellan Gävle och Malmö

Session 3 Planering av transportsystemet 1

Jonas Eliasson

Optimism bias in project appraisal: deception or selection?

Session 3 Transportpolitik och planeringsprocesser

Johanna Jussila Hammes

Geographical Aspects in the political economics of transport infrastructure funding in Sweden

Session 3 Transportpolitik och planeringsprocesser

Roger Pyddoke

Dynamic Random effects model of household and individual private car ownership in Sweden 1999--‐2008

Session 3 Transportsystem och regionalekonomi

DAG 2 23 oktober

Johan Nyström

Välfärdseffekter av fordonsbesiktningsreformen

Session 1 Prissättning, reglering och styrmedel 2

Svante Mandell

Freight transport, policy instruments and the climate

Session 1 Prissättning, reglering och styrmedel 2

Jonas Eliasson

The impact of cost--‐benefit analysis on transport investment decisions

Session 1 Prissättning, reglering och styrmedel 2

Shiva Habibi

An empirical study of predicting car type choice in Sweden using cross validation and feature selection

Session 2 -Transportmodellering och simulering 4

Karl Kottenhoff

Hur förarnas körstil påverkar buss- och tunnelbaneresenärers bedömning av komforten

Session 3 Tillgänglighet i samhällsplanering

Yusak Susilo

Investigating The different needs and determinants of travel satisfaction among different groups travellers:

Session 3 Transporter Ur ett tjänsteperspektiv

Chengxi Liu

An investigation on regional difference of weather impact on individuals daily travel patterns

Session 3 Trafikantbeteende

Page responsible:Gunilla Appelgren
Belongs to: Centrum för transportstudier (CTS)
Last changed: Oct 22, 2013