CTS lunch seminar February 18 at 11.30

Hans Ingvarsson talar om “Risker i Transportsystemet”

Published Jan 17, 2014

Room: Nash/WardropTeknikringen 10,

Docent Hans Ingvarsson tog sin examen vid KTH 1972 då han blev doktorand vid Inst. för Byggnadsstatik. Han disputerade 1978. Åren 1975 - 2010 var han anställd vid Vägverket med olika befattningar inom teknikområdet fram till 1995. Därefter har han varit verksam med FoU-planering vid Vägverket. i rollen som forskningsdirektör. Åren före sin pensionering 2010 - 2012 var han anställd som rektors rådgivare vid KTH. Han var dessutom adjungerad professor vid KTH åren 1985 - 1992 med inriktning mot "reparation och underhåll av konstbyggnader".

Redan under studietiden vid KTH intresserade sig Hans Ingvarsson för riskfrågor med speciellt fokus på de händelser som har mycket liten sannolikhet men som orsakar våldsamma konsekvenser för transportsystemet och därmed samhället. Med detta intresse som grund har Hans Ingvarsson genom åren samlat på sig dokumentation från denna typ av händelser både i Sverige och utomlands. Han kommer att med en bildserie visa på att när olyckan är framme kan mycket osannolika händelser ske, illustrerade med verkliga fall från Sverige och utomlands. Bildserien kan vara bra att ha i bakhuvudet som påminnelse om att denna typ av händelser måste hanteras på ett genomtänkt sätt när transportsystemet, med dess komponenter, utformas och byggs samt sedan också underhålls. Det är dock tveksamt om så sker idag. Samtidigt måste man ta hänsyn till de olika aktörer som är inblandade samt rollspelet dem emellan. Är detta optimalt i dagsläget för att hantera denna typ av händelser?. Det kommer att finnas mycket att diskutera mot bakgrund av den revy av händelser som Hans Ingvarsson kommer att presentera.

Page responsible:Gunilla Appelgren
Belongs to: Centrum för transportstudier (CTS)
Last changed: Jan 17, 2014