Första pris till uppsats om fordonsförsäkringar

Published Aug 19, 2010

Uppsatsen "Does private information affect the insurance risk? Evidence from the automobile insurance market" vann första pris i tävling för unga forskare på "World Risk and Insurance Economics Congress".

Sara Arvidsson (VTI) vann priset med en av uppsatserna i sin avhandling om kontrakts- och försäkringsteori, "Does private information affect the insurance risk? Evidence from the automobile insurance market". Uppsatsen baseras på stora mängder försäkringsdata, trafikförseelser och lagföringar för trafikbrott. Studierna handlar om huruvida försäkringstagarens privata information (förseelser och lagföringar) tenderar att ha någon effekt på antalet skadeanmälningar och försäkringens omfattning. Konferensen hålls vart femte år och i år deltog omkring 350 personer. Sara var den enda svenska deltagaren.

För mer information kontakta Sara Arvidsson (sara.arvidsson@vti.se, 0243-44 68 65)

Page responsible:martamt@kth.se
Belongs to: Centrum för transportstudier (CTS)
Last changed: Aug 19, 2010