Jonas Eliasson ny ledamot i Transportstyrelsens styrelse

Published Oct 07, 2013

Transportstyrelsen är en styrelsemyndighet, vilket innebär att den leds av en styrelse som är ansvarig för att verksamheten bedrivs effektivt och med god intern styrning och kontroll inför regeringen. Generaldirektör Staffan Widlert ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten.

Jonas Eliasson är nyligen invald i Transportstyrelsens styrelse. Ledamot sedan tidigare är Jan-Eric Nilsson, VTI.

www.transportstyrelsen.se/sv/Om-oss/Organisation/Styrelsen/

Page responsible:Gunilla Appelgren
Belongs to: Centrum för transportstudier (CTS)
Last changed: Oct 07, 2013