Ny avtalsperiod för CTS

Published Jan 17, 2011

CTS har nu avslutat sin första etapp. Arbetet under dessa dryga tre år har varit mycket framgångsrikt - se t.ex. den utvärderingsrapport som du hittar under fliken "Om CTS".

Ett avtal för etapp 2, de närmaste fyra åren, har nyligen blivit klart. Det mesta fortgår som förut, men arbetsformer och sakområden har förtydligats. Parternas årliga åtaganden är något större än tidigare. Glädjande är också att en ny part, konsultföretaget Vectura, har kommit med i CTS-samarbetet.

För mer information, kontakta Mattias Lundberg (070-550 44 26).

Page responsible:martamt@kth.se
Belongs to: Centrum för transportstudier (CTS)
Last changed: Jan 17, 2011