Ostlänken and high speed train costs, an article by Maria, Jan-Eric and others

Published Aug 29, 2016

Maria och Jan-Eric, Lars Hultkrantz Per Kågeson och Harry Flam skriver i Dagens Industri om fördyringen av Ostlänken och den nya kalkylen för höghastighetsprojektet.

www.di.se/artiklar/2016/8/3/debatt-stoppa-ostlanken-nu/

Top page top