Positiv utvärdering av CTS

Published Aug 27, 2010

Vinnova har låtit göra en första utvärdering av CTS verksamhet från starten (slutet av 2007) till i dag (första halvåret 2010). Underlaget för utvärderingen och själva utvärderingsrapporten går att ladda ner under ”Verksamhet” . Utvärderarna är överlag mycket positiva. Exempelvis säger de att “The general impression is that the start-up phase has been very successful …” och att “…CTS is probably among the top transportation centers in Europe”. De ger också några rekommendationer till hur centrat bör utvecklas, bl.a. om mer forskning kring sjöfart och flyg och om samarbeten med fler konsultföretag.

Page responsible:martamt@kth.se
Belongs to: Centrum för transportstudier (CTS)
Last changed: Aug 27, 2010