Pris till KTH för lösning som kan förutse trafikmönster

Published Oct 18, 2010

KTH har vunnit "the IBM Software Day award for a smarter planet".

KTH fick priset för en lösning som samlar in och analyserar stora volymer data i realtid från bland annat kollektivtrafik, GPS i taxi och trängselskattesystemet. Med systemet kan resenärer få information och förslag kring resvägar och trafiksituation. De nya insikterna kan korta restider, minska utsläpp och avgaser samt göra Stockholm till en attraktivare stad. Dessutom kan lösningen kopieras till andra storstadsområden världen över.

Vill du veta mer? Kontakta Mahmood Rahmani (mahmood.rahmani@abe.kth.se) eller Haris Koutsopoulos (Harilaos.Koutsopoulos@abe.kth.se)

Page responsible:martamt@kth.se
Belongs to: Centrum för transportstudier (CTS)
Last changed: Oct 18, 2010