”Vittomfattande ekonomiska konsekvenser och regional tillväxt av infrastrukturinvesteringar” 14 nov.

Trafikverket anordnar seminarium

Published Oct 28, 2014

Fredagen den 14 november anordnar Trafikverket, enheten Samhällsekonomi och modeller, tillsammans med CTS ett seminarium om ”Vittomfattande ekonomiska konsekvenser och regional tillväxt av infrastrukturinvesteringar” (Vittomfattande ekonomiska konsekvenser är det som på engelska heter Wider Economic Impacts/Benefits, förkortat WEI eller WEB).

Seminariet innehåller presentationer av resultat från forsknings-/utredningsarbete med finansiering från Trafikverket samt ett föredrag om infrastrukturinvesteringar och regionalekonomi av Professor Lars Westin, CERUM/Umeå Universitet (se bifogad inbjudan med program).

Detta seminarium ingår som en del i det interna projektarbete inom detta ämnesområde som bedrivs på Trafikverkets enhet för Samhällsekonomi och modeller. Det projektet syftar till att sammanställa kunskap inom detta ämnesområde och utifrån detta ge förslag på utformning av ASEK-rekommendationer och resultatredovisning i SEB inför beslut 1 oktober 2015 och implementering 1 april 2016.

Seminarium 14 november - WEI och regional tillväxt..docx (docx 52 kB)

Seminariet genomförs i CTS lokaler vid KTHs Campus Valhallavägen (Teknikringen 10). Anmälan om deltagande görs till Gunilla Appelgren CTS (gunilla.appelgren@abe.kth.se ).

Page responsible:Gunilla Appelgren
Belongs to: Centrum för transportstudier (CTS)
Last changed: Oct 28, 2014