< Back to Projects
 
 
 
 

Empiriska analyser av individspecifik preferenssäkerhet (146)

Project Number: 146

Project Leader: Jan-Erik Swärdh

Start Date: 2010-05-01

End Date: 2011-12-31

Description:
I det här projektet undersöks empiriskt individspecifika effekter av självskattad preferenssäkerhet efter hypotetiska val.

Top page top