< Back to Projects
 
 
 
 

Expertgrupp ASEK (147)

Project Number: 147

Project Leader: Jonas Eliasson

Start Date: 2010-10-01

End Date: 2011-12-31

Description:
Projektet går ut på att ge vetenskapligt stöd i Trafikverkets ASEK-uppdrag. Det görs genom medverkan i en expertgrupp.

Top page top