< Back to Projects
 
 
 
 

Regional medfinansiering med lokala vägavgifter - ett incitamentsperspektiv (149)

Project Number: 149

Project Leader: Mattias Lundberg

Start Date: 2010-09-01

End Date: 2011-02-01

Description:
Regioner och kommuner har börjat medfinansiera infrastrukturinvesteringar genom vägavgifter. Frågan är om det leder till ett mer eller mindre effektivt resursutnyttjande och hur investeringsvolymerna påverkas.

Top page top