< Back to Projects
 
 
 
 

Stöd i arbete med handlingsplan effektiv trafik (150)

Project Number: 150

Project Leader: Mattias Lundberg

Start Date: 2010-09-01

End Date: 2011-05-31

Description:
Projektet syftar till att öka kvaliteten i arbetet med Stockholmsregionens handlingsprogram Effektiv Trafik. Programmet syftar i sin tur till att bidra till ett mer effektivt, miljöanpassat och mindre sårbart transportsystem.

Top page top