< Back to Projects
 
 
 
 

Introduction of clean cars (152)

Project Number: 152

Project Leader: Muriel Beser Hugosson

Start Date: 0000-00-00

End Date: 2010-11-01

Description:
Sammanställa och beskriva utvecklingen av bilparken i Sverige till följd av olika policy-beslut.

Top page top