< Back to Projects
 
 
 
 

Stabila internationella avtal för att reducera utsläpp av klimatgaser (154)

Project Number: 154

Project Leader: Sofia Grahn-Voorneveld

Start Date: 2010-10-01

End Date: 2011-12-31

Description:
Klimatfrågan är till sin natur internationell. Det spelar i princip ingen roll var, eller från vad, klimatgaser släpps ut - inverkan på klimatet är densamma. Eftersom problemet är internationellt, så ter det sig rimligt att lösningen måste skapas på ett internationellt plan.

Top page top