< Back to Projects
 
 
 
 

Upphandlad järnvägstrafik (157)

Project Number: 157

Project Leader: Jan-Eric Nilsson

Start Date: 2010-07-01

End Date: 2010-12-31

Description:
Bilden av hur upphandlingarna inom järnvägsområdet fungerar börjar nu växa fram. Som en fortsättning av detta arbete avser detta projekt att analysera tillgängligt material och skriva en eller två publiceringsbara uppsatser.

Top page top