< Back to Projects
 
 
 
 

Ekonometrisk analys av upphandlingsdata (158)

Project Number: 158

Project Leader: Jan-Erik Swärdh

Start Date: 2010-11-01

End Date: 2011-05-30

Description:
I projektet genomförs ekonometriska analyser av i första hand upphandlade vägkonstruktionskontrakt. Syftet är att fördjupa förståelsen av vilka avtals- och ersättningsformer som bäst kan bidra till att hålla nere beställarens produktionskostnader.

Top page top