< Back to Projects
 
 
 
 

System för vägavgifter i utvecklingsländer (159)

Project Number: 159

Project Leader: Carl Hamilton

Start Date: 2010-10-01

End Date: 2011-07-01

Description:
Syftet med projektet är att först identifiera teknisk-institutionella problem man stöter på när man försöker införa multi-lane-free-flow-system i utvecklingsländer, dels att modellera en lösning baserad på de metoder som används för kilometerskatt, anpassade till trängselavgifternas sammanhang.

Top page top