< Back to Projects
 
 
 
 

Interaktionen mellan arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och transportsystem (162)

Project Number: 162

Project Leader: Marcus Sundberg

Start Date: 2010-12-01

End Date: 2011-06-30

Description:
I detta projekt utvecklar vi modeller som tar hänsyn till samspelet mellan arbetsmarknaden och transportsystemet med fokus på flytt- och pendlingsmönster.

Top page top