< Back to Projects
 
 
 
 

Medfinansiering ur ett transportekonomiskt perspektiv (163)

Project Number: 163

Project Leader: Mattias Lundberg

Start Date: 2010-11-01

End Date: 2011-01-31

Description:
Projektet innebär att ta fram underlag till den pågående statliga Medfinansieringsutredningen.

Top page top