< Back to Projects
 
 
 
 

Expertgrupp Trafikverkets avgiftsprojekt (164)

Project Number: 164

Project Leader: Mattias Lundberg

Start Date: 2010-02-01

End Date: 2011-10-15

Description:
Projektet går ut på att ge vetenskapligt stöd i Trafikverkets avgiftsprojekt.

Top page top