< Back to Projects
 
 
 
 

Medfinansierings påverkan på planeringssystemet (167)

Project Number: 167

Project Leader: Mattias Lundberg

Start Date: 2011-01-01

End Date: 2011-03-04

Description:
Projektet innebär att ta fram underlag till den pågående statliga Medfinansieringsutredningen.

Top page top