< Back to Projects
 
 
 
 

Anordnande av vetenskaplig konferens 2011 – kuhmo-nectar conference and summer school on transportation economics: annual conference of itea

Project Number: 171

Project Leader: Maria Börjesson

Start Date: 2010-12-01

End Date: 2011-02-28

Description:
Bakgrund De senaste fem åren har det funnits ett fåtal alternativa transportekonomikonferenser. Dels den s k Kuhmo-Nectar Conference, dels International Conference on Funding Transportation Infrastructure. Dessa två konferenser förenades under 2010. Samtidigt bildades även International Transport Economics Association (ITEA) med Professor Ken Small, UC Irvine, som ordförande. ITEA ansvarar för att utse värdar till framtida konferenser. CTS har i samband med 5th Kuhmo Nectar Conference on Transport Economics and Summer School i Valencia 2010 utsetts att arrangera konferens och sommarskola i Stockholm under 2011. Detta projekt syftar till att täcka tidskostnaderna och mindre reskostnader för den lokala organisationskommittén som omfattar personal från VTI, KTH och CTS kansli.

Top page top