< Back to Projects
 
 
 
 

P-o lindberg: presentation vid vetenskapliga konferenser

Project Number: 172

Project Leader: Per Olov Lindberg

Start Date: 2011-03-01

End Date: 2012-12-31

Description:
Frågeställning P-O Lindberg kommer inom ramen för sin doktorsavhandling att presentera uppsatser på konferenser inför inskickande till journals.

Top page top