< Back to Projects
 
 
 
 

Cts strategi fÖr gods- och sjÖfartsforskning

Project Number: 176

Project Leader: Inge Vierth

Start Date: 0000-00-00

End Date: 0000-00-00

Description:
Frågeställning Projektet syftar till att initiera godstransport- och sjöfartsrelaterade projekt inom CTS.

Top page top