< Back to Projects
 
 
 
 

Hur riskfyllda är riskfyllda förare?

Project Number: 179

Project Leader: Sara Arvidsson

Start Date: 0000-00-00

End Date: 0000-00-00

Description:
Frågeställning Trafikolyckor är ett välkänt samhällsproblem och betydande resurser går till att utveckla en säkrare trafikmiljö med säkrare fordon och vägar samt regleringar och övervakning. Dessa åtgärder är generella och påverkar trafikantrna lika mycket. Det är därför relevant att studera alternativa åtgärder för att reducera de monitära och humana kostnader som trafikolyckor medför.

Top page top