< Back to Projects
 
 
 
 

Arbetspendling i storstadsomrÅdena - regeringsuppdrag

Project Number: 183

Project Leader: Gunnar Isacsson

Start Date: 2011-04-01

End Date: 2011-05-06

Description:
Frågeställning Trafikanalys har fått ett regeringsuppdrag kring nulägesbeskrivning av arbetspendling i Storstadsområdena. CTS tar fram underlag genom översiktlig beskrivning av vilka överväganden det finns för de enskilda individerna, i den mån det är möjligt uppdelat i män respektive kvinnor, för arbetspendling? Vidare studeras vad som påverkar val av bosättning i relation till arbetspendling samt vilka möjligheter har ett väl fungerande transportsystem att påverka funktionen för arbete och bostad i ett systemperspektiv? Projektet resulterar i en rapport till Trafikanalys.

Top page top