< Back to Projects
 
 
 
 

En eftermiddag med drift och underhÅllsfrÅgor – kunskap och debatt

Project Number: 185

Project Leader: Johan Nyström

Start Date: 2011-04-11

End Date: 0000-00-00

Description:
Frågeställning Vad kan med säkerhet sägas om snökaoset på järnvägen och underhållsberget gällande väg?

Top page top