< Back to Projects
 
 
 
 

Bildande av konsortium fÖr bullerforskning

Project Number: 192

Project Leader: Lina Jonsson

Start Date: 2011-05-09

End Date: 2011-12-31

Description:
Frågeställning Arrangera seminarium om trafikbullerrelaterade problem och arrangera möten med intressenter och finansiärer för att bilda ett konsortium med syftet att ta ett helhetsgrepp på bullerforskningen.

Top page top