< Back to Projects
 
 
 
 

“wider economic benefits” in transport cba

Project Number: 195

Project Leader: Maria Börjesson

Start Date: 2011-07-01

End Date: 2011-12-31

Description:
Frågeställning Inom transportsektorn är samhällsekonomiska kalkyler (CBA) det vanligaste instrumentet för att utvärdera åtgärder och investeringar kvantitativt, dels för att undersöka om nyttorna motiverar kostnaderna, dels för att rangordna olika möjliga åtgärder relativt varandra. Det är dock välkänt att det finns effekter som inte fångas av den normala typen av transport-CBA. En typ av sådana effekter ryms i samlingsbegreppet ”dynamiska effekter” eller ”wider economic benefits”. Där ryms dels sådant som i princip borde finnas med bland nyttorna i CBA:n (t ex ökade offentliga nettointäkter när sysselsättning, arbetade timmar och produktivitet ökar), dels sådant som med flit definierats bort ur CBA:n (omfördelningar av människor och produktion mellan regioner), men som ändå ofta är mycket relevanta och intressanta för beslutsfattare. I den regionalekonomiska forskningstraditionen, däremot, så är dessa och liknande effekter ofta huvudfokus, medan beskrivningen och modelleringe

Top page top