< Back to Projects
 
 
 
 

Vetenskapligt stÖd i trafikverkets kapacitetsutredning

Project Number: 196

Project Leader: Mattias Lundberg

Start Date: 2011-06-01

End Date: 2012-03-31

Description:
Frågeställning Projektet går ut på att ge vetenskapligt stöd i Trafikverkets kapacitetsutredning. Det görs genom medverkan i en expertgrupp, genom att bistå med senaste kunskap från forskarvärlden i för projektet relevanta frågor och genom genomförande av vissa analyser.

Top page top