< Back to Projects
 
 
 
 

Regulation and costs in the railway sector

Project Number: 197

Project Leader: Jan-Eric Nilsson

Start Date: 2011-05-01

End Date: 2012-03-31

Description:
Frågeställning Huvudinriktningen är fördjupade analyser av regleringar i järnvägssektorn och ekonometriska analyser av kostnader kopplade till trafikens användning av järnvägsnätet. Genom ett fördjupat samarbete med Institute for Transport Studies (ITS) Leeds stärker vi CTS miljöns europeiska närvaro. Som en fortsättning på tidigare överenskommelser om samarbete mellan CTS och ITS avser detta projekt en överenskommelse om samarbete under 2011 vilket kan förlängas tom 2013 efter förnyad bedömning. Forskarna från Leeds förväntas hålla tre seminarier var per år vid CTS.

Top page top