< Back to Projects
 
 
 
 

Klimateffekten av laddhybrider

Project Number: 204

Project Leader: Per Kågeson

Start Date: 2011-09-01

End Date: 2012-03-01

Description:
Frågeställning Projektet ska analyseras om klimateffekten av laddhybrider (med begränsad körsträcka på el) möjligen är signifikant större än för rena batteribilar när hänsyn tas till den marginella elproduktionen och fordonens emissionsegenskaper.

Top page top