< Back to Projects
 
 
 
 

UtvÄrdering av bilinnehavsmodellen

Project Number: 209

Project Leader: Emma Frejinger

Start Date: 2012-01-01

End Date: 2012-06-30

Description:
Frågeställning Hur väl motsvarar prognosen från bilinnehavsmodellen, som för närvarande används i Sampers, det verkliga bilinnehavet? Bör modellen förbättras, och i så fall, vilket data krävs? Eller är ett bättre alternativ att bygga en helt ny modell?

Top page top