< Back to Projects
 
 
 
 

Utbildning i samhÄllsekonomisk analys av kollektivtrafik

Project Number: 211

Project Leader: Jonas Eliasson

Start Date: 2011-02-01

End Date: 2011-11-30

Description:
Frågeställning Samhällsekonomiska kalkyler är ett standardverktyg för investeringsanalys, medan det är mindre vanligt att det används för analys av mindre kollektivtrafikåtgärder, som t ex val av turtäthet, linjedragningar, subventionsgrad osv. Det finns också en viss osäkerhet bland trafikhuvudmän och beslutsfattare om vad samhällsekonomisk analys egentligen är och kan användas till. Svensk Kollektivtrafik har tagit initiativ till att avhjälpa detta genom att be CTS att dels skriva en ”vägledning” i samhällsekonomisk analys av kollektivtrafikåtgärder, dels genomföra en tvådagarskurs i samhällsekonomisk analys riktad till trafikhuvudmän.

Top page top