< Back to Projects
 
 
 
 

Cts internat 2011

Project Number: 212

Project Leader: Gunnar Lindberg

Start Date: 0000-00-00

End Date: 0000-00-00

Description:
Frågeställning Internat är en viktig del för att utveckla CTS. Samtidigt är det viktigt i en projektstyrd organisation att hålla ordning på hur resurserna allokeras. Vi har därför som tidigare år ett särskilt projekt för CTS internatet.

Top page top