< Back to Projects
 
 
 
 

Var fÅr biogasen stÖrst klimatnytta?

Project Number: 214

Project Leader: Per Kågeson

Start Date: 2011-09-01

End Date: 2012-03-01

Description:
Frågeställning Avsikten är att studera hur subventionerna påverkar allokeringen av biogas inom den svenska transportsektorn och om skillnader i subventioneringsgrad mellan olika användningsområden leder till ineffektivitet och försämrad klimateffekt.

Top page top