< Back to Projects
 
 
 
 

cts temadagar 2011 och 2012

Project Number: 215

Project Leader: Mattias Lundberg

Start Date: 2011-10-17

End Date: 2012-12-31

Description:
Frågeställning Seminarier med externt deltagande är en integrerad del av CTS kommunikationsstrategi såväl som en del av en effektiv forskning. CTS avser att anordna ca 6 temadagar/workshops per år. Flertalet finansieras inom ramen för forskningsprojekt, men några behöver särskild finansiering. Denna projektbeskrivning avser ett rambeslut för sådana seminarier. Varje aktivitet ska sedan godkännas av ledningsgruppen och göras som en bilaga till detta projekt.

Top page top