< Back to Projects
 
 
 
 

Vetenskapligt utvecklings- och implementeringsstÖd i trafikverkets asek-uppdrag

Project Number: 216

Project Leader: Mattias Haraldsson

Start Date: 0000-00-00

End Date: 0000-00-00

Description:
Frågeställning Projektet går ut på att ta fram underlag till ASEK 5 samt att fungera som sekreterare under ASEK-gruppens möten.

Top page top