< Back to Projects
 
 
 
 

Metod fÖr berÄkning av turtÄthetsfÖrÄndringar fÖr kollektivtrafik i samband med ”elasticitetskalkyler”

Project Number: 220

Project Leader: Lena Wieweg

Start Date: 2011-10-01

End Date: 2011-12-25

Description:
Frågeställning Beräkning av effekter till följd av förändrad turtäthet med hjälp av en turtäthetselasticitet görs för närvarande med en metod som innebär så stora förenklingar att tillförlitligheten till resultaten är mycket låg. Detta projekt ska ta fram en ny, förbättrad metod för elasticitetsberäkningar med högre tillförlitlighet, som ska vara möjlig att implementera i kalkylverktyget Bansek eller motsvarande. Den nya metoden ska baseras på befintligt beräkningsunderlag.

Top page top