< Back to Projects
 
 
 
 

FÖrÄndringar av projektfinansiÄrer

Project Number: 222

Project Leader: Jonas Eliasson

Start Date: 0000-00-00

End Date: 0000-00-00

Description:
Fr o m 2011 finansierar KTH Jonas Eliassons professur, och KTH bidrar också med en summa i fakultetsstöd. Detta är delar av KTHs bidrag till CTS. Med anledning av detta föreslås följande förändringar av hur ett antal CTS-projekt finansieras under 2011.

Top page top