< Back to Projects
 
 
 
 

Revidering av sharing costs in swedish road ownership associations i enlighet med refereerapporter

Project Number: 223

Project Leader: Sofia Grahn-Voorneveld

Start Date: 0000-00-00

End Date: 0000-00-00

Description:
Bakgrund Under våren skickade jag in artikeln “Sharing costs in Swedish road ownership associations” till tisdkriften Transportation Research Part A: Policy and Practice. Jag har nu fått två refereerapporter med önskemål om hur artikeln bör revideras för att en publicering ska bli aktuell. Jag ansöker därför om medel för en sådan revidering. Min förhoppning och förväntan är att detta ska resultera i en publicering i nämnda tidskrift.

Top page top