< Back to Projects
 
 
 
 

JÄmfÖrelse av modeller fÖr nÄtverksutlÄggning av lÅngvÄga resor

Project Number: 224

Project Leader: Svante Berglund

Start Date: 2011-12-01

End Date: 2012-02-29

Description:
På marknaden finns olika modeller för nätverksutläggning av bil och kollektivtrafik och det är ett kärt tvisteämne vilken som är att föredra. Vår fråga är om och hur utbudsdata från de olika modellerna påverkar resultatet av parameterskattningar av efterfrågemodeller för långväga resor. Om vi skattar modeller för långväga resor mot samma observerade beteende från RES 05/06 med utbudsdata från olika modeller för nätverksutläggning kommer de att förklara det observerade beteendet olika bra, kommer de skattade elasticitererna att skiljas beroende på modell och i yttersta fall skulle vi kunna komma till olika slutsatser beroende på assignmentmodell?

Top page top