< Back to Projects
 
 
 
 

OmvÄrldsutveckling och transportpolitisk effektivitet

Project Number: 227

Project Leader: Fredrik Brandt

Start Date: 2011-11-01

End Date: 2012-06-30

Description:
Nyttan av investeringar i transportinfrastruktur och andra transportpolitiska insatser analyseras ofta genom känslighetsanalyser där effekten av att en faktor ändras studeras. Detta projekt handlar om hur nyttan av sådana insatser påverkas vid mer radikalt skilda omvärldsutvecklingar? Följande policyrelevanta frågeställningar besvaras: Hur robusta är olika transportpolitiska insatser för skilda scenarier för samhällsutvecklingen? Påverkas rangordningen och lönsamheten av olika insatser såsom avgiftssystem, väg- och järnvägsinvesteringar vid radikalt olika scenarier för omvärldsutvecklingen.

Top page top