< Back to Projects
 
 
 
 

Process fÖr planering, design och implementering av urbana vÄgavgiftssystem

Project Number: 228

Project Leader: Carl Hamilton

Start Date: 0000-00-00

End Date: 2012-12-31

Description:
Kortnamn (Agresso): Process för vägavgiftsdesign Frågeställning Den idé som vi vill vidareutveckla inom det sökta projektet handlar om att samla, utveckla, dokumentera, paketera och sprida det breda kunnandet om trängselavgifter på ett sådant sätt att det bättre kan stödja de planerings- och implementeringsprocesser som pågår på många håll i världen, och som i sin tur ger möjlighet att möta utmaningen om att skapa hållbara attraktiva städer.

Top page top