< Back to Projects
 
 
 
 

Nyckeltal fÖr vÄgavgiftssystem

Project Number: 229

Project Leader: Dirk van Amelsfort

Start Date: 2012-01-01

End Date: 2012-02-28

Description:
Enligt regeringens regleringsbrev för budgetåret 2011 ska Transportstyrelsen och Trafikverket i samverkan redovisa nyckeltal som beskriver kostnadseffektiviteten i införskaffandet av utrustning och val av tekniska system för vägavgifter (inklusive trängselskatt). Nyckeltalen ska utformas så att de kan användas vid jämförelser med andra objekt av liknande slag.

Top page top