< Back to Projects
 
 
 
 

KunskapsÖversikt med fokus pÅ ekonomiska styrmedel inriktade pÅ den individuella vÄgtrafiken med motorfordon

Project Number: 230

Project Leader: Tom Petersen

Start Date: 2012-01-01

End Date: 2012-04-04

Description:
Att belysa kunskapsläge och kunskapsbrister när det gäller verkningar, utformning, implementering och acceptans av ekonomiska styrmedel inriktade på den individuella vägtrafiken med motorfordon.

Top page top