< Back to Projects
 
 
 
 

KunskapsÖversikt med fokus pÅ sociala och ekonomiska konsekvenser av tillÄmpning av ny teknik vid en miljÖ- och klimatmotiverad omstÄllning av transportsystemet

Project Number: 231

Project Leader: Tom Petersen

Start Date: 2012-01-01

End Date: 2012-03-31

Description:
Ta fram en kunskapsöversikt med fokus på sociala och ekonomiska konsekvenser av tillämpning av ny teknik vid en miljö- och klimatmotiverad omställning av transportsystemet.

Top page top