< Back to Projects
 
 
 
 

Gasformiga eller flytande drivmedel inom sjÖfarten – fÖrstudie

Project Number: 237

Project Leader: Per Kågeson

Start Date: 2012-02-15

End Date: 2012-06-15

Description:
I respons på skärpta svavelkrav överväger många redare att satsa på LNG eller ”dual-fuel” (gas i kombination med diesel), men frågan har väckts om det möjligen kunde vara bättre att satsa på flytande drivmedel (metanol eller DME) framställda ur naturgas eller en biosyntesgas. Syftet med projektet är att översiktligt kartlägga de båda alternativens för- och nackdelar.

Top page top