< Back to Projects
 
 
 
 

EPSD-Projekt: hållbar sjöfart

Project Number: 288

Project Leader: Per Kågeson

Start Date: 2012-03-28

End Date: 2013-05-30

Description:
Frågeställning Projektet avser att ta fram en rapport på temat Sustainable Shipping inom ramen för EPSD – European Panel för Sustainable Development.Syftet är att ge en överblick över befintlig lagstiftning på EU­nivågällande sjöfarten, och ur ett hållbarhetsperspektiv addressera möjliga förbättringsområden.

Top page top